Ακολουθήστε μας στο facebook

Όλα όσα ονομάζουν οι άνθρωποι "αγάπη"

Pin It

Όλα όσα ονομάζουν οι άνθρωποι Πλεονεξία και αγάπη: πόσο διαφορετικά αισθήματα προ­καλούν οι δυο αυτές λέξεις! Κι όμως μπορεί να είναι το ίδιο ένστικτο με δύο ονόματα: το ένα δίνεται από εκείνους που έχουν, που το ένστικτο τους έχει καταλαγιάσει ως ένα βαθμό και που φοβούνται για τα "αποκτήματα" τους, και το άλλο από εκείνους που είναι ακόμη ανικανοποίητοι και δι­ψασμένοι και που γι΄αυτό το λόγο εξυμνούν το ένστικτο ως "καλό". Η "αγάπη για τον πλησίον μας" δεν είναι λαχτάρα για νέα  ιδιοκτησία;

Το ίδιο δεν συμβαίνει και με την αγάπη μας για τη γνώση, για την αλήθεια; Και γενικά με κάθε λαχτάρα για ότι είναι καινούριο; Σιγά σιγά κουραζόμαστε με το παλιά, μ' αυτό που κατέχουμε σίγουρα, και απλώνουμε πά­λι τα χέρια μας. Ακόμη και το πιο όμορφο τοπίο δεν είναι πια βέβαιο για την αγάπη μας όταν ζήσουμε σ' αυτό τρεις μήνες. Μια πιο μακρινή ακρογιαλιά προσελκύει την πλεονεξία μας: τα αποκτήματα μειώνονται κατά κανόνα από την κατοχή.

Η ευχαρίστηση που νιώθουμε με τον εαυτό μας προσπαθεί να διατηρηθεί ξανά και ξανά αλλάζοντας κάτι καινούριο μέσα μας αυτό ακριβώς ονομάζεται κατοχή. Το να κου­ράζεσαι από κάποια κατοχή σημαίνει πως κουράζεσαι με τον εαυτό σου. (Μπορεί επίσης να υποφέρεις και από το παραπα­νίσιο — η επιθυμία να πετάξεις κάτι ή να μοιράσεις κάτι μπο­ρεί επίσης να πάρει το τιμητικό όνομα "αγάπη"). Όταν βλέ­πουμε κάποιον να υποφέρει, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να τον πάρουμε στην κατοχή μας εκείνοι που γίνονται ευεργέτες του και τον λυπούνται, παραδείγματος χάρη, το κάνουν αυτό και ονομάζουν τη δίψα για νέα κατοχή που έχει ξυπνήσει μέσα τους "αγάπη"- και η ηδονή που νιώθουν είναι παρεμφερής με την ηδονή που προκαλεί­ται από την προοπτική μιας νέας κατάκτησης.

Η σεξουαλική αγάπη είναι εκείνη που φαίνεται καλύτερα σαν λαχτάρα για κατοχή: αυτός που αγαπάει, θέλει να είναι μόνος και αποκλειστικός κάτοχος του προσώπου που επιθυ­μεί" θέλει επίσης να εξουσιάζει απόλυτα την ψυχή και το σώ­μα του προσώπου αυτού θέλει να αγαπιέται μόνο αυτός, θέ­λει να ζει και να κυριαρχεί μέσα στην άλλη ψυχή σαν το πιο υψηλό και επιθυμητό πράγμα. Αν σκεφτούμε πως αυτό ση­μαίνει ότι αποκλείεται όλος ο κόσμος από ένα πολύ­τιμο αγαθό, από την ευτυχία και την «απόλαυση" αν σκεφτού­με πως εκείνος επιδιώκει το φτώχεμα και τη στέρηση όλων των ανταγωνιστών και θέλει να γίνει ο δράκος που φυλάει το χρυσό του θησαυρό, ο πιο αναίσθητος και ιδιοτελής "κα­τακτητής" και «εκμεταλλευτής" αν σκεφτούμε, τέλος, πως ε­κείνος που αγαπάει θεωρεί όλο τον υπόλοιπο κόσμο αδιάφο­ρο, άχρωμο, χωρίς καμιά αξία, και είναι έτοιμος να κάνει κά­θε θυσία, να διαταράξει οποιαδήποτε τάξη, να ρίξει σε δεύ­τερη μοίρα κάθε άλλο συμφέρον, τότε θα νιώσουμε κατά­πληξη με το ότι υμνήθηκε και θεοποιήθηκε τόσο πολύ και σόλες τις εποχές αυτή η άγρια πλεονεξία και αδικία της σε­ξουαλικής «αγάπης" θα νιώσουμε κατάπληξη με το ότι η σε­ξουαλική αγάπη έδωσε την έννοια της αγάπης ως αντίθεσης του εγωισμού, ενώ δεν είναι παρά η γνησιότερη έκφραση του εγωισμού!

Στο σημείο αυτό η γλωσσική χρήση διαμορφώθηκε προ­φανώς από εκείνους που δεν κατείχαν αλλά επιθυμούσαν να αποκτήσουν. Σίγουρα, πάντα υπήρχαν πάρα πολλοί απ" αυτούς. Εκείνοι που είχαν εξασφαλίσει πολλή κατοχή και κο­ρεσμό στον τομέα αυτόν έκαναν κάπου κάπου κάποια επιδερ­μική παρατήρηση για τον "μανιασμένο δαίμονα". (Αυτό έ­κανε, παραδείγματος χάρη, ο Σοφοκλής, ο πιο καλός και ο πιο αγαπημένος των Αθηναίων). Ο Έρως όμως πάντα γελού­σε με τέτοιους βλάσφημους" ήταν πάντα οι μεγαλύτεροι ευ­νοούμενοι του.

Μερικές φορές μπορεί να συναντήσουμε στη γη ένα εί­δος προέκτασης της αγάπης εκεί όπου η κτητική τούτη επι­θυμία που νιώθουν δυο πλάσματα το ένα για το άλλο παραχωρεί τη θέση της σε μια νέα επιθυμία και δίψα για κατοχή - σε μια κοινή, ανώτερη λαχτάρα για ένα ιδανικό που βρίσκεται πάνω τους. Ποιος γνωρίζει όμως τούτη την αγάπη; Ποιος την έζησε; Το αληθινό της όνομα είναι φιλία.

Friedrich Nietzsche, "Χαρούμενη επιστήμη"

Pin It

Περισσότερα άρθρα

10-09-2012
O έρως ανεβάζει και τις αθλητικές επιδόσεις, αποφαίνονται Αμερικανοί ερευνητές
O έρως ανεβάζει και τις αθλητικές επιδόσεις, αποφαίνονται Αμερικανοί ερευνητές

Είτε επαγγελματίας αθλητής είναι κάποιος, είτε απλώς γυμνάζεται ερασιτεχνικά αλλά εντατικά, οι επιδόσεις του τείνουν να βελτιώνονται, όταν είναι ερωτευμένος με ένα σύντροφο ή έχει μια μακρόχρονη σχέση αγάπης, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική έρευνα.

13-09-2012
Η έλξη μεταξύ φίλων του αντίθετου φύλου περιπλέκει τη φιλία
Η έλξη μεταξύ φίλων του αντίθετου φύλου περιπλέκει τη φιλία

Τελικά ίσως άνδρες και γυναίκες δεν μπορούν να είναι φίλοι. Η έλξη είναι συχνή μεταξύ φίλων του αντίθετου φύλου και τα συναισθήματα αυτά ενδεχομένως να κάνουν την φιλία επιβαρυντική αντί για ωφέλιμη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Journal of Social and Personal Relationships.

04-12-2012
Το διάβασμα ωφελεί την υγεία!
Το διάβασμα ωφελεί την υγεία!

Όσο περισσότερο διαβάζουμε και βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργεί, τόσο πιο πολύ θωρακιζόμαστε απέναντι σε διάφορες παθήσεις. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από επιστημονικές μελέτες, οι οποίες εξέτασαν εάν και πώς επηρεάζει το ψυχαγωγικό διάβασμα την ψυχή και το σώμα μας.

03-02-2013
Ο γάμος σε κρίση
Ο γάμος σε κρίση

Ο θεσμός του γάμου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της οικογένειας και στόχο έχει να ικανοποιήσει τις κρυφότερες προσδοκίες των ανθρώπων για αναγνώριση της αξίας τους, για παραδοχή και κατανόηση, για αγάπη, για στοργή και ζωή με ασφάλεια και ειρήνη.