Ακολουθήστε μας στο facebook

Ενίσχυση της προαγωγής υγείας των εργαζομένων

Pin It

Ενίσχυση της προαγωγής υγείας των εργαζομένωνΟ παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO, 1986) όρισε την προαγωγή υγείας ως «τη διαδικασία και την διευκόλυνση που παρέχει σε άτομα και κοινότητες ανθρώπων να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία τους και έτσι να βελτιώσουν την υγεία τους».

Σε συνέχεια της διακήρυξης στην Οτάβα ήρθε να συμπληρώσει η διακήρυξη της Μπανγκόκ (WHO, 2005) την αναπτυξιακή κατεύθυνση της προαγωγής υγείας. Η μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη διακήρυξη είναι η γενική παγκόσμια θέση, η οποία τονίζει, ότι ένα από τα θεμελιώδη δίκαια όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις, είναι η κατάκτηση ενός όσο το δυνατόν υψηλού επιπέδου υγείας. Ακόμη τονίζεται ότι για να κατακτηθούν τα επόμενα βήματα είναι αναγκαίες ισχυρές πολιτικές δράσεις, μεγάλη συμμετοχή και ένα συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των αντιπροσώπων.

Ο σύγχρονος «τρόπος ζωής» έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας και την απόκτηση βλαπτικών για την υγεία τόσο των παιδιών και εφήβων αλλά και των ενηλίκων συνηθειών και συμπεριφορών με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε σημαντική αύξηση φαινομένων παχυσαρκίας αλλά και άλλων χρόνιων παθήσεων που συνδέονται άμεσα με τη διατροφή μας και την «υποκινητικότητα», με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Στην κατηγορία των ενηλίκων έχουμε την πιο ουσιαστική φάση, αυτή του επαγγέλματος και της εργασίας, η οποία διαρκεί πολλά χρόνια και πρέπει να είναι αποδοτική, παραγωγική και προπαντός να υιοθετεί υγιής τρόπους ζωής, μέσω του οποίου να δημιουργεί άμυνες πρόληψης από νέες ασθένειες που επιδρούν στην σωματική και ψυχική κατάστασή τους. Πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες κατά αναλογία και σχέση εργασίας αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο και επιβαρύνουν κυρίως τους παθητικούς εργαζόμενους.

Πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρομέτρου δίνει ότι το 65% των Ελλήνων δεν συμμετέχει ποτέ σε αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης το 60% των Ελλήνων εργαζομένων αναφέρουν ότι η εργασία επηρεάζει την κατάσταση της υγείας τους, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης των «27» είναι 35%. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, η κόπωση, το στρες, οι πονοκέφαλοι και η ευερεθιστικότητα είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου με συνέπεια να μειώνεται η εργασιακή ικανότητα με γρηγορότερους ρυθμούς ιδιαίτερα από τις ηλικιακές κατηγορίες 40+. Τα τωρινά και μελλοντικά δημογραφικά προβλήματα ανάγκασαν πολλούς επιστήμονες να ερευνήσουν μεθόδους διατήρησης και καλυτέρευσης της εργασιακής ικανότητας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Την τελευταία δεκαετία πολλοί ερευνητές έχοντας ως βάση προηγούμενες μελέτες με θετικές ενδείξεις στην επίδραση της άθλησης-κίνησης στον εργασιακό χώρο ως μέρος της προαγωγής υγείας, κατευθυνθήκανε ερευνητικά στη δημιουργία κατάλληλων οργανωτικών πλαισίων ώστε να μπορούν να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κόστος και το όφελος των προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (Π.Υ.Ε.Χ). Αξιόλογες μελέτες αναφέρουν θέληση από πλευράς εργαζομένων, εν μέρει και από εργοδότες με βασικό μειονέκτημα την κουλτούρα και την δυσπιστία για πραγματικό όφελος μένοντας ως σκέψη βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της συνείδησης για δημιουργία και συμμετοχή σε προγράμματα Π.Υ.Ε.Χ. παίζει η πολιτική υγείας των χωρών. Επίσης κατέληξαν ότι για καλύτερα αποτελέσματα στην παρακίνηση και διατήρηση των προγραμμάτων Π.Υ.Ε.Χ είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας ή οι αθλητικές κινητικές ομάδες, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες ως μέρος της Διαχείρισης Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (Δ.Υ.Ε.Χ).

Την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να μειώσουν τις ασθένειες και τις απουσίες των εργαζομένων έως και 36%, τονίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (ENWHP). Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 1996 και το 2006 άρχισε να εφαρμόζει ειδική εκστρατεία με την ονομασία «Η Ευρώπη σε Κίνηση» με τη συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων από 27 χώρες, με στόχο να θέσει κριτήρια ποιότητας καλών πρακτικών όσον αφορά συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία μέσα στον χώρο εργασίας. Το Δίκτυο έγινε ο βασικός οδηγός για κοινή δράση και διάδοση στον τομέα της Προαγωγής της Υγείας στην Εργασία σε όλη την ήπειρο.

Πολλές λογιστικές αναλύσεις δεκάδων διεθνών εφαρμοζόμενων ερευνών έχουν δείξει ότι υπάρχει σημαντική επίδραση των εταιρικών προγραμμάτων ευεξίας στη μείωση των πόνων και ενοχλήσεων του κορμού, ελάττωση των δημιουργούμενων συμπτωμάτων στρες, μείωση των απουσιών από την εργασία από 22% έως 28%, γενική μείωση κόστους υγείας 26% και έως 30% λιγότερες αποζημιώσεις. Καταλήγουν δε ότι για κάθε επένδυση 1$ γυρίζουν πίσω 3,5$ έως και 6$.
Το δίκτυο προαγωγής υγείας στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα λειτούργησε υποτονικά και δεν συνοδεύτηκε με τις ανάλογες πολιτικές τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιώτη λειτουργού. Επίσης δεν ενισχύθηκε σε ένα περιφερειακό σύστημα δράσεων ώστε ο κάθε εργαζόμενος και πολίτης να έχει την ενημέρωση, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για άθληση και κινητική αναψυχή.

Η δημιουργία των ΟΤΑ και η διαχείριση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΑγΟ) που έχουν στην εποπτεία τους θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης εργαζομένων. Υπήρξε όμως ως επί των πλείστων μια μονοδιάστατη ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού με την διοργάνωση τουρνουά διαδεδομένων αθλημάτων από φορείς των εργαζομένων και πολλές φορές σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. Αντίθετα η ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης εργαζομένων ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή όπως και η ανάπτυξη ποικίλων, ποιοτικών και ελκυστικών δράσεων άθλησης και αναψυχής εργαζομένων τόσο εντός, όσο και εκτός εργασίας.

Στην Ελλάδα λείπουν τα οργανωμένα πλαίσια ανάπτυξης του εργασιακού αθλητισμού και κατά συνέπεια της δια βίου άθλησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη δίνουν τη δυνατότητα στις περιφέρειες να αναπτύξουν κατευθύνσεις που ενώ προϋπήρχαν σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζανε οργανωτικές δυσλειτουργίες.

Η επιθυμία ενός ατόμου και κατά επέκταση ενός εργαζόμενου να ζει, να εργάζεται και να συναναστρέφεται σε ένα υγιές περιβάλλον, είναι μια προσδοκία που μπορεί να κατακτηθεί μόνο με την συμμετοχή, τη γνώση και τη διάθεση ενός συνόλου ενεργειών που εμπερικλείονται και καλλιεργούνται μέσα του και σε συνάρτηση με τις καταστάσεις και τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντός του.

Ενίσχυση της προαγωγής υγείας των εργαζομένων

Αντίληψη της Ποιότητας Ζωής.

Όκκας Στέφανος
MSc, "Διαχείριση Αθλητικής-Κινητικής Αναψυχής"
Dipl. Sportwiss. " Επιχείρηση, Χρόνος Αναψυχής, Επιμόρφωση"
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Tel: 6973613593

Πηγή: Διατριβή

Pin It

Περισσότερα άρθρα

11-09-2012
"Επιστολή προς Μενοικέα". Ενα κείμενο εμπλουτισμένο με καταπραϋντική - ηρεμιστική δράση
 "Επιστολή προς Μενοικέα". Ενα κείμενο εμπλουτισμένο με καταπραϋντική - ηρεμιστική δράση

Ένα κείμενο του οποίου η δράση έχει καταπραϋντικό-ηρεμιστικό χαρακτήρα ακόμη και σε αυτούς που τολμούν και κοιτούν για πρώτη φορά ένα σπουδαίο φιλοσοφικό λόγο. Μπορείτε να διακρίνετε τις διαφορές του με αυτές της σύγχρονης κοσμοαντίληψης

15-10-2012
Θρησκευόμενα Γυμνάσια
Θρησκευόμενα Γυμνάσια

Επί 1605 πρωινά, από την πρώτη Δημοτικού μέχρι την στιγμή που θα τελειώσει το Γυμνάσιο, ένας Έλληνας μαθητής μετέχει στην πρωινή προσευχή με εκατοντάδες βλέμματα και πολλά ντεσιμπέλ από γέλια και ψιθύρους να τον έχουν ως αποδέκτη.

20-09-2015
Σενέκας: Μιλώ για την αρετή, δε μιλώ για τον εαυτό μου
Σενέκας: Μιλώ για την αρετή, δε μιλώ για τον εαυτό μου

«Δεν είμαι σοφός ούτε και θα γίνω ποτέ. Ζήτησε λοιπόν από μένα όχι να είμαι όμοιος με τους αρίστους, αλλά να είμαι καλύτερος από τους κακούς. Μου είναι αρκετό αν περιορίζω καθημερινά, έστω και στο ελάχιστο, τα ελαττώματα και καταδικάζω τα σφάλματά μου. Δεν έχω πετύχει να είμαι πραγματικά υγιής, ούτε και θα το πετύχω βέβαια.

10-09-2014
Ποια ήταν η αρχική μορφή αυτού του μαρμάρινου κεφαλιού και ποια μοίρα το σημάδεψε;
Ποια ήταν η αρχική μορφή αυτού του μαρμάρινου κεφαλιού και ποια μοίρα το σημάδεψε;

Αρχικά το κεφάλι αυτό ανήκε, κατά πάσα πιθανότητα, σε άγαλμα γυναικείας μορφής σε φυσικό μέγεθος. Η στάση του αγάλματος θα είχε ελαφριά κλίση προς τα δεξιά και θα κοίταζε προς τα κάτω. Ίσως αυτό το άγαλμα κοσμούσε κάποιο ιερό ή κάποια αυλή σπιτιού ή κάποια στοά μιας αγοράς.