Ακολουθήστε μας στο facebook

Ενίσχυση της προαγωγής υγείας των εργαζομένων

Pin It

Ενίσχυση της προαγωγής υγείας των εργαζομένωνΟ παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO, 1986) όρισε την προαγωγή υγείας ως «τη διαδικασία και την διευκόλυνση που παρέχει σε άτομα και κοινότητες ανθρώπων να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία τους και έτσι να βελτιώσουν την υγεία τους».

Σε συνέχεια της διακήρυξης στην Οτάβα ήρθε να συμπληρώσει η διακήρυξη της Μπανγκόκ (WHO, 2005) την αναπτυξιακή κατεύθυνση της προαγωγής υγείας. Η μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη διακήρυξη είναι η γενική παγκόσμια θέση, η οποία τονίζει, ότι ένα από τα θεμελιώδη δίκαια όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις, είναι η κατάκτηση ενός όσο το δυνατόν υψηλού επιπέδου υγείας. Ακόμη τονίζεται ότι για να κατακτηθούν τα επόμενα βήματα είναι αναγκαίες ισχυρές πολιτικές δράσεις, μεγάλη συμμετοχή και ένα συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των αντιπροσώπων.

Ο σύγχρονος «τρόπος ζωής» έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας και την απόκτηση βλαπτικών για την υγεία τόσο των παιδιών και εφήβων αλλά και των ενηλίκων συνηθειών και συμπεριφορών με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε σημαντική αύξηση φαινομένων παχυσαρκίας αλλά και άλλων χρόνιων παθήσεων που συνδέονται άμεσα με τη διατροφή μας και την «υποκινητικότητα», με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Στην κατηγορία των ενηλίκων έχουμε την πιο ουσιαστική φάση, αυτή του επαγγέλματος και της εργασίας, η οποία διαρκεί πολλά χρόνια και πρέπει να είναι αποδοτική, παραγωγική και προπαντός να υιοθετεί υγιής τρόπους ζωής, μέσω του οποίου να δημιουργεί άμυνες πρόληψης από νέες ασθένειες που επιδρούν στην σωματική και ψυχική κατάστασή τους. Πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες κατά αναλογία και σχέση εργασίας αναπτύσσονται στον εργασιακό χώρο και επιβαρύνουν κυρίως τους παθητικούς εργαζόμενους.

Πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρομέτρου δίνει ότι το 65% των Ελλήνων δεν συμμετέχει ποτέ σε αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης το 60% των Ελλήνων εργαζομένων αναφέρουν ότι η εργασία επηρεάζει την κατάσταση της υγείας τους, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης των «27» είναι 35%. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, η κόπωση, το στρες, οι πονοκέφαλοι και η ευερεθιστικότητα είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου με συνέπεια να μειώνεται η εργασιακή ικανότητα με γρηγορότερους ρυθμούς ιδιαίτερα από τις ηλικιακές κατηγορίες 40+. Τα τωρινά και μελλοντικά δημογραφικά προβλήματα ανάγκασαν πολλούς επιστήμονες να ερευνήσουν μεθόδους διατήρησης και καλυτέρευσης της εργασιακής ικανότητας σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου.

Την τελευταία δεκαετία πολλοί ερευνητές έχοντας ως βάση προηγούμενες μελέτες με θετικές ενδείξεις στην επίδραση της άθλησης-κίνησης στον εργασιακό χώρο ως μέρος της προαγωγής υγείας, κατευθυνθήκανε ερευνητικά στη δημιουργία κατάλληλων οργανωτικών πλαισίων ώστε να μπορούν να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κόστος και το όφελος των προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (Π.Υ.Ε.Χ). Αξιόλογες μελέτες αναφέρουν θέληση από πλευράς εργαζομένων, εν μέρει και από εργοδότες με βασικό μειονέκτημα την κουλτούρα και την δυσπιστία για πραγματικό όφελος μένοντας ως σκέψη βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της συνείδησης για δημιουργία και συμμετοχή σε προγράμματα Π.Υ.Ε.Χ. παίζει η πολιτική υγείας των χωρών. Επίσης κατέληξαν ότι για καλύτερα αποτελέσματα στην παρακίνηση και διατήρηση των προγραμμάτων Π.Υ.Ε.Χ είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας ή οι αθλητικές κινητικές ομάδες, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες ως μέρος της Διαχείρισης Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (Δ.Υ.Ε.Χ).

Την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να μειώσουν τις ασθένειες και τις απουσίες των εργαζομένων έως και 36%, τονίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (ENWHP). Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 1996 και το 2006 άρχισε να εφαρμόζει ειδική εκστρατεία με την ονομασία «Η Ευρώπη σε Κίνηση» με τη συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων από 27 χώρες, με στόχο να θέσει κριτήρια ποιότητας καλών πρακτικών όσον αφορά συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία μέσα στον χώρο εργασίας. Το Δίκτυο έγινε ο βασικός οδηγός για κοινή δράση και διάδοση στον τομέα της Προαγωγής της Υγείας στην Εργασία σε όλη την ήπειρο.

Πολλές λογιστικές αναλύσεις δεκάδων διεθνών εφαρμοζόμενων ερευνών έχουν δείξει ότι υπάρχει σημαντική επίδραση των εταιρικών προγραμμάτων ευεξίας στη μείωση των πόνων και ενοχλήσεων του κορμού, ελάττωση των δημιουργούμενων συμπτωμάτων στρες, μείωση των απουσιών από την εργασία από 22% έως 28%, γενική μείωση κόστους υγείας 26% και έως 30% λιγότερες αποζημιώσεις. Καταλήγουν δε ότι για κάθε επένδυση 1$ γυρίζουν πίσω 3,5$ έως και 6$.
Το δίκτυο προαγωγής υγείας στον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα λειτούργησε υποτονικά και δεν συνοδεύτηκε με τις ανάλογες πολιτικές τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιώτη λειτουργού. Επίσης δεν ενισχύθηκε σε ένα περιφερειακό σύστημα δράσεων ώστε ο κάθε εργαζόμενος και πολίτης να έχει την ενημέρωση, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για άθληση και κινητική αναψυχή.

Η δημιουργία των ΟΤΑ και η διαχείριση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΑγΟ) που έχουν στην εποπτεία τους θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης εργαζομένων. Υπήρξε όμως ως επί των πλείστων μια μονοδιάστατη ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού με την διοργάνωση τουρνουά διαδεδομένων αθλημάτων από φορείς των εργαζομένων και πολλές φορές σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. Αντίθετα η ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης εργαζομένων ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή όπως και η ανάπτυξη ποικίλων, ποιοτικών και ελκυστικών δράσεων άθλησης και αναψυχής εργαζομένων τόσο εντός, όσο και εκτός εργασίας.

Στην Ελλάδα λείπουν τα οργανωμένα πλαίσια ανάπτυξης του εργασιακού αθλητισμού και κατά συνέπεια της δια βίου άθλησης τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη δίνουν τη δυνατότητα στις περιφέρειες να αναπτύξουν κατευθύνσεις που ενώ προϋπήρχαν σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζανε οργανωτικές δυσλειτουργίες.

Η επιθυμία ενός ατόμου και κατά επέκταση ενός εργαζόμενου να ζει, να εργάζεται και να συναναστρέφεται σε ένα υγιές περιβάλλον, είναι μια προσδοκία που μπορεί να κατακτηθεί μόνο με την συμμετοχή, τη γνώση και τη διάθεση ενός συνόλου ενεργειών που εμπερικλείονται και καλλιεργούνται μέσα του και σε συνάρτηση με τις καταστάσεις και τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντός του.

Ενίσχυση της προαγωγής υγείας των εργαζομένων

Αντίληψη της Ποιότητας Ζωής.

Όκκας Στέφανος
MSc, "Διαχείριση Αθλητικής-Κινητικής Αναψυχής"
Dipl. Sportwiss. " Επιχείρηση, Χρόνος Αναψυχής, Επιμόρφωση"
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Tel: 6973613593

Πηγή: Διατριβή

Pin It

Περισσότερα άρθρα

21-02-2013
Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επειδή πυροβόλησε αδέσποτο σκυλί
Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επειδή πυροβόλησε αδέσποτο σκυλί

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.200 ευρώ καταδικάσθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ένας 71χρονος ο οποίος την περασμένη Κυριακή πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά με καραμπίνα ένα αδέσποτο σκυλί.

20-05-2015
"Μέγας" Κωνσταντίνος. Ο "άγιος δολοφόνος"
"Μέγας" Κωνσταντίνος. Ο "άγιος δολοφόνος"

Ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, ο Ιλλυριός είναι ο κτίστης της Κωνσταντινούπολης - Νέας Ρώμης. Ο πεθερός του Μαξιμιανός, που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Κωνσταντίνο ενώ εκείνος κοιμόταν, συνελήφθη και λίγο καιρό αργότερα βρέθηκε απαγχονισμένος στο δωμάτιό του.

27-01-2013
Με μικρότερες μπουκιές καταπολεμήστε την υπερφαγία
Με μικρότερες μπουκιές καταπολεμήστε την υπερφαγία

Οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερο όταν δεν είναι συγκεντρωμένοι στο πιάτο τους, αλλά η άσκοπη αυτή υπερφαγία μπορεί να καταπολεμηθεί απλά με μικρότερες μπουκιές, αποφαίνεται ολλανδική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο PLOS ONE.

11-09-2012
Σπριντ στην υγεία
Σπριντ στην υγεία

Θετικότερη είναι η επίδραση του σπριντ στον οργανισμό σε σχέση με τον μαραθώνιο, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Σκοτίας. Όπως δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Human Biology,